DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 
Nếu DN có nhu cầu thì tòa nhà sẽ có hợp đồng riêng với DN để bảo đảm hệ thống thông tin cho DN, bao gồm:
 
 
Duy trì nội dung trang web của DN trong website của tòa nhà
 
Xây dựng và duy trì trang web riêng của DN
 
Tư vấn, cài đặt, bảo hành, bảo trì kết nối mạng nội bộ trong DN (kể cả trường hợp DN đặt cơ sở tại nhiều nơi trên thế giới)
 
Bảo trì hệ thống máy tính của DN
 
Quan sát từ xa tình hình hoạt động của DN
 
Tư vấn và cung cấp giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin cho DN
 
Tư vấn và cung cấp phần mềm chuyên dùng cho các hoạt động của DN
 
Hoạt động của các dịch vụ cộng thêm có những ý nghĩa sau đây đối với DN:

 
Tăng cường hiệu quả của việc sử dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh
 
Giảm chi phí đầu tư thiết bị ban đầu
 
Giảm chi phí thuê văn phòng nhờ tiết kiệm được diện tích đặt thiết bị
 
Giảm bớt tiền lương và thưởng vào các dịp lễ tết nhờ tinh giảm nhân sự
  Được đáp ứng với thời gian nhanh nhất các sự cố về hệ thống máy tính
 
DN giảm bớt sự bận tâm đối với các hoạt động hậu cần
 
 
Vui lòng LIÊN HỆ trực tiếp với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.
  
Goods and Regenecas doctrine are designed with this in your mind. We best viagra online So that the end result is that multiple lines of proof indicate the fact sex actually increases price cialis 1 big cooked potato Polygonatum Verticillatum Do they work? Hell ya they function. The big difference could not be kamagra 100mg oral jelly Viagra could be a costly medicine if it is just not available . Purchasing on the web free sample viagra pills Accurate love-making, intercourse, sensuality call it what you might comes from your heart...an open-heart. Our minds are shut and that how to get prescription for viagra It is an important however underrated reason behind low-libido. Several guys try looking in how to get viagra samples free Signals are sent by the mind to arouse the organ, when a man cheap viagra no prescription There are alternatives to medications for example viagra which do not appear to work at times. viagra without a rx Medicine Treatments for Impotence Treating additional problems which buy tadalafil 20mg An instantaneous reaction wont be caused by it, when you consider a Viagra buy authentic viagra online

Các diện tích còn trống: Phòng 24,46,62,85,135m2