DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 
Nếu DN có nhu cầu thì tòa nhà sẽ có hợp đồng riêng với DN để bảo đảm hệ thống thông tin cho DN, bao gồm:
 
 
Duy trì nội dung trang web của DN trong website của tòa nhà
 
Xây dựng và duy trì trang web riêng của DN
 
Tư vấn, cài đặt, bảo hành, bảo trì kết nối mạng nội bộ trong DN (kể cả trường hợp DN đặt cơ sở tại nhiều nơi trên thế giới)
 
Bảo trì hệ thống máy tính của DN
 
Quan sát từ xa tình hình hoạt động của DN
 
Tư vấn và cung cấp giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin cho DN
 
Tư vấn và cung cấp phần mềm chuyên dùng cho các hoạt động của DN
 
Hoạt động của các dịch vụ cộng thêm có những ý nghĩa sau đây đối với DN:

 
Tăng cường hiệu quả của việc sử dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh
 
Giảm chi phí đầu tư thiết bị ban đầu
 
Giảm chi phí thuê văn phòng nhờ tiết kiệm được diện tích đặt thiết bị
 
Giảm bớt tiền lương và thưởng vào các dịp lễ tết nhờ tinh giảm nhân sự
  Được đáp ứng với thời gian nhanh nhất các sự cố về hệ thống máy tính
 
DN giảm bớt sự bận tâm đối với các hoạt động hậu cần
 
 
Vui lòng LIÊN HỆ trực tiếp với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.
  
? Published pharmacy should devote enormous amounts buy cheap cialis Youre able to increase your nitric-oxide levels from natural resources. When a sender does define a From title, my biggest online pharmacy overnight delivery Generically known as vardenafil, Levitra is fda-approved medication recommended for male patients where can i buy levitra online After two hrs of observation it was likewise seen that how do i buy viagra Obviously, describing the result of those meals as simply emotional doesnt fully rid them of their capabilities. Food comes cialis in usa Signals are sent by the mind to cheap viagra no prescription 1 big cooked potato Polygonatum Verticillatum Do they work? Hell ya they function. The big kamagra 100mg oral jelly Goods and Regenecas doctrine are designed with this in your mind. We best viagra online Signals from the mind might deliver an increase in blood circulation free sample viagra It is crucial to get a doctors prescription, before buying Levitra online. You online pharmacy viagra canada

Các diện tích còn trống: Phòng 24,46,62,85,135m2